Eesti otsib suveautot

Vali kasutatud sõidukite seast oma suvelemmik.

Võid võita selle endale! Kampaania kestab kuni 21.05.2017

Valitud! Lisa siia oma kontaktid, nii osaledki loosimises!

Loosimise reeglid Osale

Sinu lemmik!
Osaled selle sõiduki loosimises.

Jaga seda oma Facebooki seinal ja suurenda võiduvõimalusi:
jagamine annab topelthääle!

Jaga

"Eesti otsib suveautot" kampaania tingimused

 1. Bigbank AS viib ajavahemikul 24.04.2017 - 21.05.2017 läbi kampaania "Eesti otsib suveautot" (edaspidi Kampaania), mille raames loositakse kõikide Kampaania perioodil (24.04.2017 - 21.05.2017) Kampaanias osalenute vahel välja üks osaleja (edaspidi Võitja), kellele hüvitatakse mootorsõiduki ostuhind kuni 5000 euro (sisaldab kõiki makse) ulatuses (edaspidi Auhind).

 2. Kampaania korraldaja Bigbank AS kontaktandmed: info@bigbank.ee, telefon 731 1333, asukoht Tartu mnt 18, Tallinn.

 3. Kampaanias ei saa osaleda Bigbank AS ja selle tütarettevõtjate töötajad ja nende perekonnaliikmed. Samuti peab Kampaanias osaleja olema vähemalt 18-aastane ning omama kehtivat vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise luba.

 4. Kampaanias osalemiseks tuleb valida kampaanialehel enda lemmik mootorsõiduk väljatoodud sõidukite seast ja seejärel sisestada kampaanialehele enda kontaktandmed. Selle tulemusena saab osaleja ühe hääle, millega osaleb mootorsõiduki ostuhinna hüvitamise loosimises.

 5. Kampaania tingimustega nõustumisega annab osaleja nõusoleku Bigbank AS-ile ja temaga samasse gruppi kuuluvate ettevõtete, tütarettevõtete ning koostööpartnerite pakkumiste saatmiseks esitatud e-posti aadressile. Koostööpartnerite nimekiri on kättesaadav https://www.bigbank.ee/koostoopartnerid/

 6. Võiduvõimaluse suurendamiseks on osalejal võimalik enda lemmiksõidukit jagada oma Facebooki seinal, mille tulemusena saab osaleja ühe lisahääle (kokku kaks häält maksimaalselt) loosimises osalemiseks.

 7. Auhinna loosimine toimub 24.05.2017. Loosimisel osalevad kõik Kampaanias osalenud, kes vastavad punktis 3,4 ja 5 esitatud nõuetele. Auhinna võitja loosimise viib läbi Bigbank AS.

 8. AS Bigbank ei garanteeri, et Võitja väljavalitud sõiduk on Võitja selgumise hetkeks jätkuvalt saadaval. Juhul, kui Kampaania lehel olev Võitja väljavalitud sõiduk ei ole pärast Võitja selgumist saadaval, hüvitab Bigbank AS Võitja poolt valitud ükskõik millise teise mootorsõiduki ostuhinna kuni 5000 euro ulatuses.

 9. Võidust teavitamisel edastab Bigbank AS Võitjale Võitja poolt välja valitud lemmik mootorsõiduki müüja kontaktid, et võitja saaks soovi korral osta endale just selle auto.

 10. Bigbank AS edastab Kampaania Võitjale 5 tööpäeva jooksul pärast Võitja võidust teavitamist lepingu, millega:

  1. Võitja kohustub sõlmima enda poolt valitud sõiduki müüjaga kirjaliku mootorsõiduki ostu-müügilepingu ning edastama poolte poolt allkirjastatud lepingu koopia (digitaalse allkirjastamise puhul digitaalselt allkirjastatud lepingu, käisitsi allkirjastamise puhul, lepingu skaneeritud koopia) Bigbank AS-ile hiljemalt 15.07.2017. Ostu-müügileping peab sisaldama mootorsõiduki müügihinda. Kui Võitja ei ole mootorsõiduki ostumüügilepingut Bigbank AS-ile tähtaegselt esitanud, jääb Auhind välja andmata.

  2. Bigbank AS kohustub 3 tööpäev jooksul, alates Võitjalt poolte poolt allkirjastatud mootorsõiduki ostu-müügilepingu koopia saamist, tasuma Võitja arveldusarvele Võitja poolt väljavalitud mootorsõiduki ostuhinna hüvitussumma vastavalt Võitja poolt Bigbank AS-ile edastatud ostu-müügilepingus märgitud mootorsõiduki ostuhinnale, maksimaalselt kuni 5000 eurot. AS Bigbank ei vastuta, kui Võitja poolt ostetav mootorsõiduk (k.a. Kampaania lehel väljatoodud sõidukid) ei vasta ostu-müügilepingu tingimustele ja/või sellel esinevad puudused. Bigbank AS ei vastuta mootorsõiduki müüja poolt ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisega Võitjale tekkinud kahjude eest.

 11. Võitja on kohustatud allkirjastama punktis 10 nimetatud Bigbanki AS poolt edastatud lepingu 3 tööpäeva jooksul alates selle kätte saamisest.

 12. Kampaania käigus osaleja poolt võidetud Auhinda ei asendata Kampaanias osaleja nõudmisel teist liiki auhinnaga.

 13. Võitja nimi avaldatakse Bigbank AS-i Facebooki lehel ja Võitjaga võetakse ühendust e-maili teel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist. Kui Kampaania võitjaga ei õnnestu korraldajast olenematutel põhjustel nädala jooksul ühendust saada, on korraldajal õigus jätta Auhind välja andmata.

 14. Lisainformatsioon Kampaania kohta Bigbank AS-i infotelefonil 731 1333 või e-maili aadressil info@bigbank.ee.

Kampaania on lõppenud.

Täname kõiki osalejaid. Võitja selgub juba 24.05.2017